วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร มอบแนวทางการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและรับทราบความคืบหน้าโครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร มอบแนวทางการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและรับทราบความคืบหน้าโครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ในพื้นที่กำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตลอดจนรับทราบปัญหาในการดำเนินงานของจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

โดยมีนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่สสกก.2 รบ. ให้การต้อนรับ

Bien plus, les prix restent à la portée de tous. L’ordre de prix indiqué plus haut est soumis à des …. Pharmacie en ligne 2 Viagra générique Dès que la date d’expiration du brevet du Viagra Pfizer s’est approché, de nombreux laboratoires se sont lancés dans la réplication exacte du celui-ci, et ainsi le sildenafil, la substance actif du Viagra, a été réintroduit sur le marché sous forme de Viagra Générique, mais à un prix beaucoup. Ceci pourrait être relié à la désintégration de la les artères qui transportent le sang vers le pénis, et aussi de la détérioration du cerveau ou des. cialispascherfr24.com Le Tadalafil succès avec effet de 36 heures.

ขอเชิญร่วมสนับสนุนลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม พืช GI จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิ้นจี่

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมสั่งซื้อ ผลผลิตองุ่นจากชาวสวน ราชบุรี ได้รับผลกระทบจาก “โควิด – 19” ทำให้พ่อค้าไม่มารับซื้อที่สวน

องุ่น

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างไรให้โดนใจ

โครงการสื่อสารภายในองค์กรกรมส่งเสริมการเกษตร

เว็ปไซต์ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง

สถานที่ศึกษาดูงานจังหวัดราชบุรี

สถานที่ดูงานจังหวัดราชบุรี

สถานที่พักในอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดราชบุรี

ข้อมูลที่พักในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

สถานที่ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

แหล่งศึกษาดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม