Menu Close

ขอเชิญร่วมฉลองวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญร่วมฉลองวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ในชื่องาน “ยุวเกษตรกรไทยแลกเปลี่ยนนวัตกรรม” ภายในงานพบกับนวัตกรรมการเกษตรกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนนวัตกรรมแต่ละโรงเรียน จำนวน 15 โรงเรียน มีเวทีแลกเปลี่ยนกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งเป็นเวทีกลาง โดยมีการเวียนกิจกรรม เช่น สาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สาธิตการปลูกผักไมโครกรีน และความรู้เกี่ยวกับการเป็นยุวเกษตรกร…

กรมส่งเสริมการเกษตรเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เข้าาร่วมกิจกรรมถ่ายภาพแปลงเรียนรู้ ของแต่ละอำเภอ

วิธีร่วมกิจกรรม 1. ถ่ายภาพกับ 👉**แปลงสาธิตโครงการฯแปลงที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนด**👈 2. โพสรูป คำบรรยาย บอกที่ตั้งแปลงสาธิต พร้อม👉**ติดแฮชแทก #53ปีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่**👈 หมดเขตร่วมสนุก 23 ต.ค. 63 ประกาศผล 26 ต.ค. 63 ทาง FB ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดประชุมหารือการทำสัญญาซื้อขายหน่อไม้ฝรั่งกับบริษัท ธานียามา สยาม จำกัด กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และน.ส.ธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

วันที่ 29 กันยายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี จัดประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2563