กลุ่มยุวเกษตรกร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มยุวเกษตรกร (1)

 

เอกสารไฟล์แนบRelated: gary louris wife, health and social care practitioner contributes to inclusive practice, how to play flash games 2022, mary calderon quintanilla, danny white omaha hockey, yaki mobutu janssen, city of houston specification 02317, c diff poop pictures, rita braver hoarse voice, harry and meghan time cover mocked, why does the capitol allow cato to suffer all night, why did casey ellison leave punky brewster, peri anne designs cape may, judge archuleta boulder county, how to get rid of plovers,

รางวัลเลิศรัฐในพื้นที่ภาคตะวันตก โดยกลุ่มพัฒนาบุคลกร

พี่เนตร รางวัลเลิศรัฐในพื้นที่ภาคตะวันตก-สสก.2-รบ.

 

เอกสารไฟล์แนบ

การขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่เห็ดนางฟ้าของนักส่งเสริมการเกษตร โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร

พี่เนตร การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่เห็ด-2

 

เอกสารไฟล์แนบ

Self Leadership ภาวะผู้นำสู่ความสำเร็จ โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร

พี่เนตร Self-Leadership

 

ไฟล์เอกสารแนบ

การเป็นผู้ฟังที่ดี หนึ่งในทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

พี่เนตร GoodListener

 

เอกสารไฟล์แนบ

10 เหตุผล ทำไมเราถึงควรสร้างบรรยากาศในที่ทำงาน “ให้มีความสุข” โดยกลุ่มพัฒนาบุคลการ

พี่เตร 10-Reason

 

เอกสารไฟล์แนบ

สันทนาการ กับ นันทนาการ โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร

พี่เก็ต สันทนาการกับนันทนาการ

 

เอกสารไฟล์แนบ

จากผู้เข้ารับการอบรม…สู่การเป็นผู้จัดครั้งแรก ep.2 โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร

พี่เก็ต จากผู้อบรมสู่การเป็นผู้จัด ep 2

 

เอกสารไฟล์แนบ

จากผู้เข้ารับการอบรม สู่การเป็นผู้จัดครั้งแรก โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร

พี่เกต จากผู้เข้ารับการอบรม.สู่การเป็นผู้จัดคร

 

เอกสารไฟล์แนบ

DATA LITERACY ทักษะสาคัญกับความพร้อมของภาครัฐ โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร

พี่เนตร Dataliteracy-1

 

เอกสารไฟล์แนบ