การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร

พี่ปุ้ย เม.ย.65(ปลดทดลอง)

 

เอกสารไฟล์แนบ

การแก้ปัญหาแชร์ VDO ใน zoom แล้วไม่มีเสียง โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร

พี่บี การแชร์เสียง

 

เอกสารไฟล์แนบ

แอพแต่งรูปบนมือถือ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

แอพแต่งรูปบนมือถือ

 

เอกสารไฟล์แนบ

วิธีใช้กล้อง DSLR อย่างง่าย โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

วิธีใช้กล้อง DSLR อย่างง่าย

 

เอกสารไฟล์แนบ

การพากย์เสียงสำหรับมือใหม่ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

การพากย์เสียงสำหรับมือใหม่

 

เอกสารไฟล์แนบ

การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

 

เอกสารไฟล์แนบ

การตั้งค่า Dashboard เพื่อใช้งาน HandySense กับแปลงเปิด โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

HSภาค 2