เอกสารวิชาการ การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

e-book ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Final)

 

เอกสารไฟล์แนบ

แนวทางการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

เล่ม_แนวทางการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

 

เอกสารไฟล์แนบ

 

 

องค์ความรู้เรื่องการประเมินผลโครงการ

Microsoft PowerPoint - การประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ

รายงานการวิจัย เรื่อง การปฏิบัติงานตามสมรรถนะของนักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

01 คำนำสารบัญปก63
02 รายงานการวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของนักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่สสก
03 แบบสอบถามงานวิจัยของสสก 2 ปี2563

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างไรให้โดนใจ

โครงการสื่อสารภายในองค์กรกรมส่งเสริมการเกษตร

การประชาสัมพันธ์และการเขียนข่าวอย่างไรให้โดนใจ

การประชาสัมพันธ์

3 วิธีปฏิบัติในการควบคุมโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

3วิธีปฏิบัติกำจัดโรคใบด่าง

เคล็ดไม่ลับในการดูแลไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง

2การดูแลไม้ผลช่วงฤดูแล้ง

ความผิดทางละเมิดที่ราชการและลูกจ้างควรรู้

เอกสารขั้นตอนการละเมิดUnitSchool2-2563