ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 12 ฉบับที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 2565 การป้องกันโรคพืชจากเชื้อราหลังน้ำลด

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 12 ฉบับที่ 26 เดือนพฤศจิกายน 2565 โรคราน้ำค้างพืชตระกูลแตง

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 12 ฉบับที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 2565 เรื่อง โรคขอบใบแห้ง

 

คำแนะนำหารป้องกันกำจัดหอยเชอร์รี่ โดยกลุ่ม่งเสริมและพัฒนาการผลิต

คำแนะนำการป้องกันกำจัดหอยเชอรี่

 

เอกสารไฟล์แนบ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 12 ฉบับที่ 21 เดือนสิงหาคม 2565 หนอนผีเสื้อศัตรูของแหนแดง

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช หนอนแหนแดง

 

เอกสารไฟล์แนบ

 

คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคใบด่างถั่วเขียว

สิ่งที่ส่งมาด้วย-2_คำเเนะนำป้องกันกำจัดโร

 

เอกสารไฟล์แนบ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 เดือนเมษายน 2565 เชื้อไตรโครเดอร์ม่าแก้ปัญหาโรคในนาข้าว

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ไตรโครเดอร์มา

 

เอกสารไฟล์แนบ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 เดือนเมษายน 2565 เตือนชาวนาระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ข่าวเตือนการระบาด ขอบใบแห้ง

 

เอกสารไฟล์แนบ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน 2565 ภัยร้ายจากแมลงนูนหลวง

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช แมลงนูนหลวง

 

เอกสารไฟล์แนบ