เตือนภัยโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้ในนาข้าว

เตือนภัยโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้ในนาข้าว

เตือนภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาวในนาข้าว

ข่าวเตือนการระบาดฉบับที่ 21 เดือนตุลาคม 2563

สารคดีเตือนภัย 10 โรคแมลงศัตรูพืชที่มีแนวโน้มการระบาดในช่วงนี้

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการผลิตสารคดีชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อน เกษตรกรรับมือได้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช ตลอดจนแนวทางการป้องกันให้แก่เกษตรกรอย่างถูกวิธี จำนวน 10 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 โรคแอนแทรคโนสในสตรอเบอร์รี่

ตอนที่ 2 โรคราน้ำค้างในกะหล่ำ ผักกาด

ตอนที่ 3 โรคราสนิมขาวในผักบุ้งจีน

ตอนที่ 4 โรคยอดเน่า รากเน่าสับปะรด

ตอนที่ 5 โรคซิกาโตกาสีเหลืองในกล้วย

ตอนที่ 6 โรคแอนแทรคโนสในการแฟ

ตอนที่ 7 เพลี้ยจักจั่นในมะม่วง

ตอนที่ 8 เพลี้ยไฟมังคุด

ตอนที่ 9 โรคใบไหม้ในมะเขือเทศ

ตอนที่ 10 โรคราน้ำค้างในพืชตะกูลแตง

 คลิ๊กเพื่อเข้ารับฟัง

 

เตือนภัยการระบาดของแมลงหวี่ขาวในหน้าร้อนนี้

ข่าวเตือนการระบาดแมลงหวีขาวหน้าร้อนฉบับที่ 9 เมษายน 2563

เตือนภัยการระบาดของเพลี้ยไฟหน้าร้อนนี้

ข่าวเตือนการระบาดเพลี้ยไฟหน้าร้อนฉบับที่ 8 เมษายน 25632

การป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราในนาข้าว

การป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในนาข้าว ด