Menu Close

ขอเชิญร่วมฉลองวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญร่วมฉลองวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ในชื่องาน “ยุวเกษตรกรไทยแลกเปลี่ยนนวัตกรรม” ภายในงานพบกับนวัตกรรมการเกษตรกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนนวัตกรรมแต่ละโรงเรียน จำนวน 15 โรงเรียน มีเวทีแลกเปลี่ยนกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งเป็นเวทีกลาง โดยมีการเวียนกิจกรรม เช่น สาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สาธิตการปลูกผักไมโครกรีน และความรู้เกี่ยวกับการเป็นยุวเกษตรกร…

กรมส่งเสริมการเกษตรเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เข้าาร่วมกิจกรรมถ่ายภาพแปลงเรียนรู้ ของแต่ละอำเภอ

วิธีร่วมกิจกรรม 1. ถ่ายภาพกับ 👉**แปลงสาธิตโครงการฯแปลงที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนด**👈 2. โพสรูป คำบรรยาย บอกที่ตั้งแปลงสาธิต พร้อม👉**ติดแฮชแทก #53ปีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่**👈 หมดเขตร่วมสนุก 23 ต.ค. 63 ประกาศผล 26 ต.ค. 63 ทาง FB ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

บัตรจอดรถและคู่มือปฏิบัติงานเกษตรสร้างชาติ

ที่จอดรถ เฉพาะแค่วันที่ 27 สิงหาคม ทางอิมแพ็ค​ให้จอดส่งลงแล้วเอารถไปจอดในส่วนของ p1 และ p2 ให้วางบัตรไว้หน้ารถ p1 คือใต้อาคารชาเลนจ์​เจอร์​ p2 คือในอาคารจอดโนโวเทล แต่รถตู้ไม่สามารถขึ้นได้ มีพื้นที่ไว้ จำนวน 200 คัน (ไม่ได้กันที่ไว้เฉพาะ ไปก่อนได้ก่อน)    

เปิดรับสมัคร วันนี้ – สิงหาคม 2563 เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปประจำปี 2563 ร่วมเป็นเครือข่ายเกษตรกรรักบ้านเกิด “การเกษตรเพื่อการส่งออก” ยกระดับเกษตรกรไทยสู่สากล

โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2563

form-2563-1 form-2563-2

แนวทางการส่งเสริมและวิธีการปลูกฟ้าทะลายโจร (ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสโควิด-19)

การปลูกฟ้าทะลายโจร รายงานการประชุมปรึกษาหารือแผนการผลิตและการพัฒนาฟ้าทะลายโจร

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2563

รายละเอียดและแบบกรอกประวัติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี 2563