วันที่ 1- 3 มีนาคม 2562 สสก.2 รบ.มอบหมายนายบุญทวี โคมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน นวัตกรรม เทคโนโลยีและการแก้ปัญหาด้านดินและปุ๋ย ณ.โรงแรมมารวย การ์เด้น

139

วันที่ 3 เมษายน 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2562 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

138

วันที่ 1-2 เมษายน 2562 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผอ.สสก.2 รบ. ประธานสัมมนาเครือข่ายบริหารจัดการศัตรูข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่ ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี

137

วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 นางสาวณัตฐา พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

136

วันที่ 26 มีนาคม 2562 สสก.2รบ. ร่วมกับศูนย์พืชสวน จ.สมุทรสาคร และสนง.กษจ.สมุทรสาคร ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ในงาน “ งานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2562 ” ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จ.สมุทรสาคร

135

นายสุพัฒน์ กลัดเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่1/2562 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

134

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผอ.สสก.2รบ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

133

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดย คณะทีมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 ลงพื้นที่นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

131