วันที่ 20 กันยายน 2562 สสก.2 รบ. เข้าร่วมประชุมราชการ เรื่องการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการศัตรูอ้อย ปี 2562 ณ สมาคมส่งเสริมอาชีพการเกษตรสุพรรณบุรี (ชาวไร่อ้อย) จังหวัดสุพรรณบุรี

372

วันที่ 20 กันยายน 2562 สสก.2 รบ. เข้าร่วมงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ.เทศบาลดำบลบ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

371

วันที่ 19 กันยายน 2562 สสก.2รบ. โดยนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่มผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผลกระทบจากการทุจริตประพฤติมิชอบ”ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

370

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด งานสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชผัก (ในสภาพโรงเรือน) ภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออู่ทอง วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

369

กรมส่งเสริมการเกษตร >> ขอเชิญร่วมกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

📢📢เชิญเที่ยวงาน​ มหกรรมสินค้าเกษตรประจวบคีรี​ขันธ์​🥥🥭🍍 ระหว่างวันที่​ 17-22​ กย.62 ณ​ ศูนย์การค้ามาร์เก็ต​วิ​ล​เลต​ อ.หัวหิน​ จ.ประจวบ​คีรี​ขันธ์

วันที่ 17-18 กันยายน 2562 สสก.2รบ.ร่วมงานรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และ อำเภอห้วยกระเจา จังหวักกาญจนบุรี

368

ประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

กก.สิทธิมนุษยชน