วันที่ 17 กันยายน 2562 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เป็นประธานในการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

367

วันที่ 16 กันยายน 2562 สสก.2รบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ดำเนินการถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

365

วันที่ 13 กันยายน 2562 สสก.2รบ. ร่วมการประกวดคัดเลือกผลงานสมาชิกยุวเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดย สมาชิกยุวเกษตรกร ได้แก่ นายเอกราช ศรีจงใจ และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสถาพรวิทยา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม

364

วันที่ 12 กันยายน 2562 สสก.2รบ. ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ณ มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรีสีห์ จ.กาญจนบุรี

363

วันที่​ 10​ -​ 11​ กันยายน​ 2562 สสก.2รบ. จัดโครงการฝึกอบรมสร้างการรับรู้และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการ​ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร​  ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท​ แอนด์​ สปา​ ตำบลท่ามะขาม​ อำเภอเมือง​ จังหวัดกาญจนบุรี

362

วันที่ 10 -11 กันยายน 2562 สสก.2รบ. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร กรมส่งเสริมการเกษตร

361

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 สสก.2รบ. ร่วมกันจัดเวทีชุมชนอย่างมีส่วนร่วมครั้งที่ 3 ของโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอม ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนศาลเจ้าอาม้า ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม

359

วันที่ 6 กันยายน 2562 สสก.2รบ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 4/2 ชั้น 4

358