แผนพัฒนาการเกษตรภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ

แผนพัฒนาการเกษตรภาคกลางและพื้นที่กรุงเท

ถอดองค์ความรู้แปลงใหญ่ข้าว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ถอดบทเรียน แปลงใหญ่ข้าวตำบลเจดีย์หัก

องค์ความรู้แปลงใหญ่ฝรั่ง ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ถอดองค์ความรู้แปลงใหญ่ข้าว อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

ถอดองค์ความรู้แปลงใหญ่ฝรั่ง ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

การถอดบทเรียนแปลงใหญ่หนองนกไข่ สมุทรสาคร

ถอดองค์ความรู้แปลงใหญ่สับปะรดผลสด อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถอดองค์ความรู้แปลงใหญ่ข้าว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

แผนที่หลักมาวัดบัวงาม และ แชร์ตำแหน่งวัด (Share Location)

แผนที่มาวัดบัวงาม

แชร์ตำแหน่งวัดบัวงาม
https://goo.gl/maps/4TKrowPNbwWsvqSu5

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมเยียนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชเตือนการระบาดโรคไหม้ในข้าว

ข่าวเตือนการระบาดฉบับที่ 16 ตุลาคม 2562