นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผอ.สสก.2รบ. นำคณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบปีที่ 52

การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2563

แนวทางการดำเนินงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563

แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ปร

สสก.2 รบ.ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุณนาค ในการเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และคณะ เยี่ยมเยียนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมเยียนศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดย นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร นำคณะข้าราชการร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ทำพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา และจัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

2562 10 13

ข้อมูลที่พักในเขตจังหวัดนครปฐมและราชบุรี (เพิ่มเติมล่าสุด)

ข้อมูลที่พักนครปฐม63
ข้อมูลที่พักราชบุรี63

รับสมัครเข้ารับการอบรมนักจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อชุมชน (ภาคกลาง)

งานวิจัยที่มีการจัดทำเพื่อการพัฒนามีอยู่มากมาย แต่พบว่าการบริหารจัดการองค์ความรู้ต่าง ๆ ยังมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในลักษณะการพัฒนางานในพื้นที่ จะมีโอกาสได้รับการอบรมการนำงานวิจัยที่มีประโยชน์ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับสมัครได้เลย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครับ มีเพียง 2 รุ่นเท่านั้น