สสก. 2 รบ. คัดเลือกเยาวชนเกษตรไทยเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น ตามโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2563

2562 11 22 สสก. 2 รบ. พิจารณาคัดเลือกเยาวชนเกษตรไทยไปญี่ปุ่น

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี เตือนการระบาดของโรคไหม้ในนาข้าว

ข่าวเตือนการระบาดฉบับที่ 18 พฤศจิกายน 2562 66

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต 3 และ 4

สสก. 2 รบ. มอบมอบหมายให้ นางสาวประจุพร นาควิมล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2563

2562 11 21 23 สสก. 2 รบ. มอบนางสาวประจุพร นาควิมล เข้าร่วมโครงการฯหยุดเผา

การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอด้วยโปรแกรม wordpress

การพัฒนาเว็บไซด์หน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอด้วยโปรแกรม wordpress

ผงซักฟอก กำจัด หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

การกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด สามารถทำได้หลายวิธีเพื่อควบคุมป้องกันกำจัด วันนี้เรามาดูอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ผงซักฟอกในการกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ศัตรูตัวร้ายที่สร้างความเสียหายให้กับผู้ปลูกข้าวโพดในหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย เรามาลองดูครับ

คลิ๊กดูวิธีการ