โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2563

โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในก

form-2563-1 form-2563-2

วันที่ 28 เม.ย. 2563 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) พร้อมคณะ ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง และโครงการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

News2842563

คู่มือการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

คู่มือวิธีดำเนินงานช่วงCOVID-19

แนวทางการส่งเสริมและวิธีการปลูกฟ้าทะลายโจร (ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสโควิด-19)

การปลูกฟ้าทะลายโจร

การปลูกฟ้าทะลายโจร

รายงานการประชุมปรึกษาหารือแผนการผลิตและการพัฒนาฟ้าทะลายโจร

สารคดีเตือนภัย 10 โรคแมลงศัตรูพืชที่มีแนวโน้มการระบาดในช่วงนี้

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการผลิตสารคดีชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อน เกษตรกรรับมือได้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช ตลอดจนแนวทางการป้องกันให้แก่เกษตรกรอย่างถูกวิธี จำนวน 10 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 โรคแอนแทรคโนสในสตรอเบอร์รี่

ตอนที่ 2 โรคราน้ำค้างในกะหล่ำ ผักกาด

ตอนที่ 3 โรคราสนิมขาวในผักบุ้งจีน

ตอนที่ 4 โรคยอดเน่า รากเน่าสับปะรด

ตอนที่ 5 โรคซิกาโตกาสีเหลืองในกล้วย

ตอนที่ 6 โรคแอนแทรคโนสในการแฟ

ตอนที่ 7 เพลี้ยจักจั่นในมะม่วง

ตอนที่ 8 เพลี้ยไฟมังคุด

ตอนที่ 9 โรคใบไหม้ในมะเขือเทศ

ตอนที่ 10 โรคราน้ำค้างในพืชตะกูลแตง

 คลิ๊กเพื่อเข้ารับฟัง

 

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2563

รายละเอียดและแบบกรอกประวัติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี 2563

รายละเอียดและแบบกรอกประวัติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี 2563

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2จ.ราชบุรี พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่จากสสก.2รบ. เข้าร่วมประชุมผ่านทางไกล(conference) กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3

2563 04 17 ผอ สสก ประชุมทางไกลโควิด

คำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) – 19) ฉบับที่ 5

คำสั่ง จ รบ เรื่องมาตรการโควิด ฉบับที่ 5

ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศกษ 2563pdf