ขอเชิญร่วมฉลองวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญร่วมฉลองวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี 2563
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี
ในชื่องาน “ยุวเกษตรกรไทยแลกเปลี่ยนนวัตกรรม”
ภายในงานพบกับนวัตกรรมการเกษตรกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนวัตกรรมแต่ละโรงเรียน จำนวน 15 โรงเรียน
มีเวทีแลกเปลี่ยนกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งเป็นเวทีกลาง
โดยมีการเวียนกิจกรรม เช่น สาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สาธิตการปลูกผักไมโครกรีน
และความรู้เกี่ยวกับการเป็นยุวเกษตรกร เป็นต้น

และมีการประกวดแข่งขันชิงถ้วยนวัตกรรมการเกษตรของสมาชิกยุวเกษตรกร
ซึ่งมี 2 รางวัล ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี
โทร. 034-510648 หรือ 098-5713703

กรมส่งเสริมการเกษตรเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เข้าาร่วมกิจกรรมถ่ายภาพแปลงเรียนรู้ ของแต่ละอำเภอ

วิธีร่วมกิจกรรม
1. ถ่ายภาพกับ 👉**แปลงสาธิตโครงการฯแปลงที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนด**👈
2. โพสรูป คำบรรยาย บอกที่ตั้งแปลงสาธิต พร้อม👉**ติดแฮชแทก
#53ปีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่**👈
หมดเขตร่วมสนุก 23 ต.ค. 63
ประกาศผล 26 ต.ค. 63
ทาง FB ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

เตือนภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาวในนาข้าว

ข่าวเตือนการระบาดฉบับที่ 21 เดือนตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดประชุมหารือการทำสัญญาซื้อขายหน่อไม้ฝรั่งกับบริษัท ธานียามา สยาม จำกัด กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

2563 10 15 meeting for asparagus

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และน.ส.ธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

2563 10 2 Pub and Boat in bigfarm meeting

องค์ความรู้เรื่องการประเมินผลโครงการ

Microsoft PowerPoint - การประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ

วันที่ 29 กันยายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี จัดประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2563

2563 09 29 office meeting 2 2563