วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สสก.2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และน.ส.ธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ ร่วมชี้แจงรายลละเอียดการจัดงานเกษตรเขต 2 Smart Product by Smart Group ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สสก.2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และน.ส.ธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ ร่วมชี้แจงรายลละเอียดการจัดงานเกษตรเขต 2 Smart Product by Smart Group ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แปลงใหญ่กล้วยไม้ ซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ทางการเกษตรต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้จาก ต.นราภิรมณ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แปลงใหญ่กล้วยไม้ ซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ทางการเกษตรต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้จาก ต.นราภิรมณ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยได้รับข้อมูลจาก เจ้าของฟาร์มกล้วยไม้ แอร์ออคิด ต.นราภิรมณ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม หนึ่งในผู้ประกอบการ กล้วยไม้และอยู่ในกลุ่มชมรมกล้วยไม้ โดยได้ให้กำลังใจและมอบแนวทางในการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรต่อไป