วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา  

   

   

   

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

……………………………………………….

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา  

โดยประกอบพิธีเปิดกรวย และกล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และ

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน

จากนั้นได้ เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  

ซึ่งในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

ณ ลานอเนกประสงค์ เรือนไทยโพธสุธน ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี และ นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

   

   

   

   

  

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

……………………………………..

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

พร้อมด้วยนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี และ

นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เพื่อวางแผนการจัดงาน และซักซ้อมขั้นตอนพิธีการต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ

ณ ลานเอนกประสงค์เรือนไทยโพธสุธน ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องยนต์ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี)

นายช่างเครื่องยนต์.สสก.2

 

เอกสารไฟล์แนบ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี   มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ   เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

……………………………………………………

    วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี  

มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ  

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแปลงเรียนรู้ และบริเวณรอบๆสำนักงาน และกิจกรรมขยายพันธุ์พืชสมุนไพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

   

   

   

   

    

     

 

สสก.2 จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

……………………………………

 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแปลงเรียนรู้ และบริเวณรอบๆสำนักงาน และกิจกรรมขยายพันธุ์พืชสมุนไพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน และพัฒนาแปลงเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ณ บริเวณสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง   ประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเบิกไพร

   

   

   

    

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมปรึกษาหารือ

การปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงาน

………………………………………………..

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง  

ประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเบิกไพร

เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงดูแลพื้นที่สาธารณประโยชน์แปลงบริเวณริมตลิ่งของแม่น้ำแม่กลองที่เกิดการพังทะลายของหน้าดินตลิ่งซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ ประชาชน และทรัพย์สินทางราชการ กลับมาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม  

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565  นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง   ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน

ในหน่วยงานกำกับดูแลของ สสก2.รบ.

“”””””””””””””””””””””””

    วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง  

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ (ภายใต้สำนักงานเกษตรอำเภอ) ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒/2565  

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี   ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

“””””””””””””””””””””””””””””

    วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี  

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนจากธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี  

ณ ท่าน้ำวัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

“”””””””””””””””””””””””””””

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการดำเนินงานโครงการฯต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ 2565 และหารือเรื่องตัวชี้วัดการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร

ณ ห้องออนไลน์ 2 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””’

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เพื่อวางแผนผังการจัดงาน และขั้นตอนพิธีการต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ  

ณ ลานเอนกประสงค์เรือนไทยโพธสุธน ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี