วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย เกษตรจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด ในเขต 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

            
              
       
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย เกษตรจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด ในเขต 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง และอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่งเป็นอย่างดี ในการนี้นายดนัย ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำการจัดสอบในครั้งนี้ ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>