วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดโดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กล่าวรายงาน ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมรับฟัง
ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com