วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาปี 2564“ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 29 พ.ย. ถึง 3 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกว่า 60 คน

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com