วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
ร่วมแต่งกายผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง ในโครงการ กสก.รักษ์ไทย สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ของกรมส่งเสริมการเกษตร
เพื่อร่วมสืบสานอัตลักษณ์ของชาติ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com