วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart

…………………………………….

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมกันจัดประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart

เพื่อวางแผนการจัดเวทีให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>