วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ จัดทำเวทีกระบวนการเรียนรู้โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เวทีที่ 4 “การอนุรักษ์การทำนาแห้ว สุพรรณบุรี” อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมเวทีกระบวนการเรียนรู้โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการเกษตร เวทีที่ 4 “การอนุรักษ์การทำนาแห้ว สุพรรณบุรี”

…………………………….

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะ

ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์

จัดทำเวทีกระบวนการเรียนรู้โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เวทีที่ 4 “การอนุรักษ์การทำนาแห้ว สุพรรณบุรี” อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2565

ทั้งยังเพื่อการพัฒนาบุคลากร คือ นักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ในการพัฒนาเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (เวทีชุมชน)

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>