วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและพบปะกับผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี อบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ

ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

……………………………………..

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานเปิดการอบรมและพบปะกับผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 รุ่นที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Could Meeting) 

โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้จัด ผู้อำนวยการกลุ่มของ สสก2.รบ. ทีมพี่เลี้ยง และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 33 ราย  

ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมการอบรมตามแผนการพัฒนาตนเองหรือ IDP พร้อมทั้งนำเสนอสิ่งที่ได้รับจากการอบรม และสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับในการเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองได้อย่างไรบ้าง

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>