วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการ ประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 จังหวัดสมุทรสงคราม

     

     

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการ

ประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 จังหวัดสมุทรสงคราม

“””””””””””””””””””””””

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยนายนพรุจ หินอ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>