วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายฯ

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมหารือข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

………………………………..

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายฯ

เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการดำเนินงานโครงการฯ ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>