วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565

   

   

   

 

สสก.2 รบ. ลงพื้นที่คัดเลือก ศดปช. ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565

***********************

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้คณะกรรมการคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565

โดยนางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ศดปช. ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และ ศดปช. ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อคัดเลือกศูนย์ฯ ที่มีผลงานดีเด่นสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนา และเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จสู่สาธารณะชน

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>