วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาววันดี แสนประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ร่วมเป็นทีมพี่เลี้ยงในการจัดอบรมประธานศูนย์เครือข่ายศพก. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

   

   

   

   

   

   

   

   

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมสนับสนุนการจัดอบรมประธาน

ศูนย์เครือข่าย ศพก. จังหวัดราชบุรี

………………………………………………

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาววันดี แสนประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ

ร่วมเป็นทีมพี่เลี้ยงในการจัดอบรมประธานศูนย์เครือข่ายศพก. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่ายศพก. และร่วมกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตรที่สำคัญของราชบุรี

ณ ห้องประชุมตลาดปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิช วิลเลจ) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>