นศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่ม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

   

 

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศพก.

และแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 4/2565

“”””””””””””””””””””””””””

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่ม

ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 4/2565 

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  

ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>