วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

       

   

 

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

……………………………………..

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

 โดยมีว่าที่ ร.ต.อาณัฐ หุ่นหลา เกษตรจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเปิดงาน งานจัดระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565

ณ บริเวณลานจอดรถโรบินสัน ไลฟ์สไตร์เพชรบุรี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมเปิดงานดังกล่าว

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>