วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี   มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการประชุมคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) ครั้งที่ 2/2565  

   

   

 

สสก.2 รบ. ดำเนินการประชุมคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเล

สู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) ครั้งที่ 2/2565

**************************************************

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  

มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ดำเนินการประชุมคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) ครั้งที่ 2/2565  

ในการนี้ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมดังกล่าว  

โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและเตรียมพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลกตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปี 2566 – 2570 ที่จะยกระดับแหล่งทำเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) มีบุคคลเข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ และคณะผู้จัด/ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 15 คน

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>