วันที่ 5 เมษายน 2562 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผอ.สสก.2 รบ. และคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และลงพื้นที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

141