วันที่ 6 เมษายน 2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป สสก.2รบ. นำโดยนางสาวพัชรี กมลสัตย์ หน.ฝบร. พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระโกสินารายณ์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

142