วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผอ.สสก.2 รบ. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีการจัดทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี

144