วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสรุปผลการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่และพิธีมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565

   

   

 

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสรุปผลการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่และพิธีมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 29 –30 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานและส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ซึ่งผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พร้อมได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท โล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

ในการนี้ นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวภัคหทัย รัตนตนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>