วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่ม  

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

………………………………………………

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่ม  

เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร  

ณ ห้องออนไลน์ 2 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>