วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการสัมมนา การอบรมฝึกอาชีพ และการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ในการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2565

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมคณะทำงานด้านการสัมมนา

การอบรมฝึกอาชีพและการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 

“”””””””””””””””””””””””””””””

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการสัมมนา การอบรมฝึกอาชีพ และการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ในการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2565

เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

พร้อมด้วยนางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ พร้อมร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นการจดงานดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>