วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น

……………………………………………………….

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2566 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้แทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีบุคคลเป้าหมาย จำนวน 260 คน

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>