วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสริตา อยู่สวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย

………………………………………………………………………………….

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสริตา อยู่สวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร (จุดถ่ายทอดสัญญาณ)

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สรุปทบทวนและเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยในระดับพื้นที่

โดยมีบุคคลเป้าหมาย จำนวน 254 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับเขต จังหวัด อำเภอ และผู้แทนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>