วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวภัคหทัย รัตนตนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตร ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี

เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

…………………………………………………………………………………………….

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวภัคหทัย รัตนตนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตร ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขยายผลการดำเนินงานไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับพื้นที่   และสร้างความพร้อมในการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยมีบุคคลเป้าหมาย จำนวน 110 คน การสัมมนาฯ ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>