วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ ร่วมดำเนินการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 650 คน  ณ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

170

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>