วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สสก.2 รบ. เข้าร่วมการดำเนินการจัดเวทีชุมชน เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย เกษตรปลอดการเผา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

171

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>