วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สสก.2 รบ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ครั้งที่1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

174

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>