วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ ร่วมดำเนินการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับ ข้าราชการและส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

175

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>