ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้นข้าว การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวกล้อง

ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับ
1) เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง
2) เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก
3) เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวสาร ข้าวกล้อง
1ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว
2ข้าวเปลือก
3กระทรวงพาณิชย์เครื่องวัดความชื้นข้าว

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>