วันที่ 17-18 กันยายน 2562 สสก.2รบ.ร่วมงานรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และ อำเภอห้วยกระเจา จังหวักกาญจนบุรี

368