กรมส่งเสริมการเกษตร >> ขอเชิญร่วมกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี