วันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีชัยกิจ บุญสรรค์สร้าง ติดตามงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

2563 01 20 ติดตามโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>