การให้บริการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้กำหนดจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ปี พ.ศ. 2563 โดยจังหวัดราชบุรี อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง และสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนต่าง ๆ รวมทั้งป้องกันการเกิดไฟป่า บรรเทาปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) หากมีความประสงค์ขอรับบริการฝนหลวง สามารถติดต่อมายังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินการประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ต่อไป

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 4 ถนนอำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรสาร 032-323103

โทร 032-323115

Email : paco_rbr@opsmoac.go.th

Email : oa.ks.rbr@gmail.com

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>